Verander nu je toekomst

Onze kernwaarden
AnyChange gelooft in de competenties van mensen en de veranderkracht die vrij komt als deze worden gebundeld. In de visie van AnyChange zijn er drie thema´s noodzakelijk om deze competenties te bundelen en een verandering succesvol te maken. Deze thema´s zijn vertrouwen, verbinden en verbeteren. Deze drie V’s gelden op ieder hiërarchisch niveau, maar ook tussen de verschillende niveaus en tussen u als opdrachtgever en AnyChange.

Onze methode
AnyChange heeft vertrouwen in de capaciteiten van de veranderende organisatie en hanteert daarom de methode van participatief verandermanagement. Dit betekent dat AnyChange de verandering samen met de organisatie vorm geeft. AnyChange heeft in deze samenwerking de verbindende rol van procesbegeleider. De inhoud van de veranderingen komt van de organisatie zelf. 

Uw voordeel
Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de verandering wordt gevoed met intrinsieke motivatie van medewerkers en niet wordt opgelegd door een hiërarchische door een externe partij. Dit biedt u de unieke mogelijkheid om een echte eigen cultuur te creëren. Ook een voordeel is dat de organisatie zich volledig kan richten op de inhoud en zich gesteund weet door professionele begeleiders die zich richten op het proces en de drie V´s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
AnyChange besteedt een substantieel deel van haar tijd aan maatschappelijke vraagstukken.


Referentie:

Anychange heeft ons als Equitec Holding geholpen om onze organisatie
intern te stroomlijnen en de focus op de externe markt scherper te
zetten, waardoor we een helder beeld hebben over onze toekomst en
de route om daar te komen. Door de gestructureerde, professionele
en persoonlijke aanpak van Anychange zijn we als team in staat om te
excelereren, waardoor we beter voorbereid zijn op nieuwe uitdagingen
in de markt. (Ton Dreves, CEO Equitec Holding)

Ik wil dit graag delen via