Verandering
begint hier.

Wat is organisatieontwikkeling

Wat is organisatieontwikkeling - oom_de_zoete_11-09

Vraag tien managers "wat is organisatieontwikkeling" en je krijgt tien verschillende antwoorden. Organisatieontwikkeling is dan ook een containerbegrip dat gerelateerd is aan begrippen en concepten als verandermanagement, leren en implementeren. Een eenduidig antwoord op de vraag "Wat is organisatieontwikkeling" is dan ook niet te geven. Toch is er een aantal overeenkomsten als het gaat over de vraag "wat is organisatieontwikkeling". 

organisatieontwikkeling gaat over het realiseren van verandering(en) in de persoonlijke of organisatorische situatie om succesvol te kunnen zijn. Bij AnyChange gaan deze veranderingen altijd samen. Organisatorische groei gaat hand in hand met persoonlijke groei binnen de zakelijke context. 

Organisatorische verandering
Organisatieontwikkeling gaat over het groeien naar een gewenste situatie. Menselijk gedrag is daarbij het moeilijkste onderdeel. En juist in dat deel heet AnyChange haar toegevoegde waarde. 

Het is wijs om medewerkers al in een vroeg stadium bij verandering te betrekken. Het vergroot het draagvlak, het begrip en de commitment voor de nieuwe verandering. AnyChange gebruik heel vaak dit participatieve verandermanagement. De verandercyclus begint bij goede communicatie: het tijdig verstrekken van informatie over de wijziging die gaat komen. Daarbij wordt nog eens uitgelegd wat het doel van de verandering is en welke stappen worden doorlopen. Het invoeren van de verandering zelf wordt goed voorbereid en zorgvuldig uitgevoerd, samen met de medewerkers. 

 

Wil je weten wat AnyChange voor jouw bedrijf kan betekenen?

NEEM CONTACT OP