Verandering
begint hier.

Wat is verandermanagement

Wat is verandermanagement - oom_de_zoete_11-09

Vraag tien managers "wat is verandermanagement" en je krijgt tien verschillende antwoorden. Verandering is dan ook een containerbegrip dat gerelateerd is aan begrippen en concepten als organisatie-ontwikkeling, leren en implementeren. Een eenduidig antwoord op de vraag "Wat is verandermanagement" is dan ook niet te geven. Toch zijn er een aantal overeenkomsten als het gaat over de vraag "wat is verandermanagement". 

Verandermanagement gaat over het realiseren van verandering(en) in de persoonlijke of organisatorische situatie om succesvol te kunnen zijn. Bij AnyChange gaan deze veranderingen altijd samen. Organisatorische groei gaat hand in hand met persoonlijke groei binnen de zakelijke context. 

Organisatorische verandering
Verandermanagement op organisatorisch gebied gaat over het implementeren van een gewenste situatie. Menselijk gedrag is daarbij het moeilijkste onderdeel. En juist in dat deel heeft AnyChange haar toegevoegde waarde. 

Het is wijs om betrokkenen al in een vroeg stadium bij verandering te betrekken. Het vergroot het draagvlak, het begrip en de commitment voor de nieuwe verandering. AnyChange gebruik heel vaak dit participatieve verandermanagement. De verandercyclus begint bij goede communicatie: het tijdig verstrekken van informatie over de wijziging die gaat komen. Daarbij wordt nog eens uitgelegd wat het doel van de verandering is en welke stappen worden doorlopen. Het invoeren van de verandering zelf wordt goed voorbereid en zorgvuldig uitgevoerd, samen met de medewerkers. 

 

Wil je weten wat AnyChange voor jouw bedrijf kan betekenen?

NEEM CONTACT OP