Organisatiecultuur Onderzoek.

Meten is weten en dat is met organisatie ontwikkeling en cultuur ontwikkeling niet anders. AnyChange heeft diverse onderzoeksmethoden tot haar beschikking om de organisatie ontwikkeling te volgen en de juiste interventies voor te stellen

Cultuurmonitor

De cultuur monitor is een hulpmiddel dat door de gehele organisatie heen (op alle hiërarchische niveaus en met alle gewenste variabelen) analyseert hoe groot de gap is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Hierdoor is het mogelijk om interventies voor te stellen om deze gap te dichten en het resultaat daarvan te meten. Cultuur en organisatie ontwikkeling was nog nooit zo tastbaar.

Deze TNO gecertificeerde meetmethode zorgt voor inzicht in de huidige beleving van de cultuur en de toekomstig gewenste situatie. Het verschil tussen deze twee noemen we de Gap. Het is mogelijk om deze Gap te verkleinen door bewust interventies te plaatsen op de participatieve verandermanagement methode. Door de anonieme verwerking van de cultuur vragenlijst, creëert u uw eigen feedback en krijgt u een scherp sturende tool in handen voor organisatie verandering.

DEMO

 

Spanningsmeter

De spanningsmeter is een kort onderzoek wat heel snel de spanningen meet die medewerkers ervaren in hun werk. Door deze nulmeting is het mogelijk om op een gedegen wijze het gesprek aan te gaan over de ervaringen en de behoeften van de organisatie.

Vul hier je eigen spanningsmeter in

Overige onderzoeken

De onderzoekstool van AnyChange is daarnaast gebruikt door derden, onder andere door

  • HR Leverage bij DHL bij de Gender Parity Spotlight Survey.
  • NOVOR Nationaal Onderzoek ter Verbetering van Organisatie Resultaten
  • HR Leverage bij JUMP
  • HVR Group

Vraag uw demo cultuurmonitor aan:

Wilt u weten wat AnyChange voor u kan betekenen

contact