Referenties

Industrie en Bouw

Als productiebedrijf wilt u vaak zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Hiervoor is de inzet van machines en mensen noodzakelijk. In de praktijk blijkt echter dat deze combinatie niet altijd optimaal samenwerkt. Medewerkers hebben met jarenlange ervaring allemaal hun eigen werkmethoden ontwikkeld. Soms zijn die "best practice" maar vaker is het niet optimaal. Het gevolg is een productieproces wat met horten en stoten verloopt. Omsteltijden en aanlooptijden zijn onnodig lang, faalkosten nemen toe en de dag bestaat uit "brandjes blussen" in plaats van produceren.

 

In de bouw heeft AnyChange ervaring bij zowel bouwbedrijven als timmerindustrie. Gevelconcept is een van de relaties waar die ervaring is opgedaan. Door het anders organiseren van een bouwbedrijf, een timmerfabriek, een metselbedrijf en een totaal gevel bedrijf, is een productgerichte organisatie overgegaan naar een procesgerichte organisatie. Tegelijkertijd speelde daar een bedrijfsoverdracht en een investering in een nieuwe machine voor de timmerfabriek. Een mooie uitdaging waar een whitepaper voor opgesteld is. 

 

Bij van Leeuwen Kozijnen heeft AnyChange al jarenlang een trusted advisors rol en is Martijn de Zoete verzocht om plaats te nemen als commissaris. De overdracht van vader naar kinderen, waarbij allen bleven werken in de organisatie was voor allemaal een uitdaging waar hulp bij geboden was. Zeker omdat er in de tussentijd ook nog een economische crisis bij kwam. Door de interventies waren soms confronterend, en altijd met open visier. Nu is het bedrijf in rustiger vaarwater terecht gekomen en wordt er weer winst gemaakt. De crisis overleeft door te lachen met je klanten in moeilijke tijden. 

DCD twikkelt slimme dingen voor anderen. De CEO erkende dat er een aantal risico's in het bedrijf waren geslopen, die aandacht behoefden.Samen met het managfement team hebben we in een intensief teambuildings en visie traject de koers voor de toekomst uitgezet. Resultaat is een groeiende organisatie die minder afhankelijk is van een beperkt aantal klanten.

Non profit

AnyChange heeft een aantal non profit organisaties in begeleiding. Zo is de Omgevingsdienst Midden en West Brabant  een aantal jaren een goede relatie geweest bij het vormen van een nieuwe cultuur uit medewerkers, afkostig van 26 verschillende gemeenten. Het begeleiden van het management team, de teamleiders en de medewerkers in samenwerking, om zichzelf en elkaar te leren kennen was een mooie opdracht. 

 

De University of Applied Sciences HZ heeft ook begeleiding gevraagd. Dit maal in het structureren van de organisatie rondom een aantal Centers of Expertises. In opdracht van de voorzitter van de RvB zijn we een traject gestart wat directieleden en medewerkers in hun kracht zet, en op een innovatieve manier omgaat met Centers of Expertises. 

 

In opdracht van de veiligheidsregio heeft AnyChange het proces tussen de OMWB en de Brandweer, op het gebied van BRZO vergunningverlening toezicht en handhaving onder de loep genomen en samen met deze organisaties de doorlooptijd van dit proces verkort. 

Bij de Gemeente Ijsselstein speelde een centralisatievraag en samenwerking met andere gemeenten. Gevolg hiervan was dat vele medewerkers niet lekker in hun vel zaten. De gemeentesecretaris besloot dat het verstandig was om het concept van verandering ook een positieve inhoud te kunnen geven en gaf AnyChange een opdracht dit te realiseren. 

Dienstverlening

PHC stelde de vraag om een intensief visie programma te maken samen met het management team voor de komende jaren. Dat is er gekomen. In een aantal dagen is de visie bepaalt, is missie en de strategie, gezamenlijk met de kernwaarden bepaalt en hebben we uitgebreid gesproken over de toekomstige organisatiestructuur.

Daarna hebben we alle medewerkers betrokken bij het tussen de oren krijgen van de nieuwe kernwaarden met behulp van een massa interventie. Deze organisatie is contacnt in beweging omdat de tailored telecommarkt dat vraagt. Toch wordt er tijd gevonden om het management op te leiden en door te ontwikkelen. De basis van succes!

 

Humares is de holding organisatie van een aantal werkmaatschappijen. Voor de directeuren van die werkmaatschappijen heeft AnyChange een op maat gemaakt programma ontwikkeld inzake financieel management voor niet financiele managers. Op basis van de eigen hulpmiddelen werden deze directeuren ondersteund in het lezen en interpreteren van hun financiele cijfers. 

 

 

Veel franchisenemers van Jumbo waren vroeger een C1000. De overgang naar Jumbo was niet makkelijk. De processen liepen anders en de mensen waren onwennig. Een aantal franchisenemers zagen dit als een kans om een nieuwe betere cultuur te bewerkstelligen. Samen met de leidinggevenden hebben we een sociaal kompas opgesteld en aangegeven wat er precies verwacht wordt van de medewerkers. Resultaat. Een betere werksfeer, hogere omzetten en marges, minder bederf en een hogere klanttevredenheid. 

„Anychange heeft ons als Equitec Holding geholpen om onze organisatie intern te stroomlijnen en de focus op de externe markt scherper te zetten, waardoor we een helder beeld hebben over onze toekomst en de route om daar te komen. Door de gestructureerde, professionele en persoonlijke aanpak van Anychange zijn we als team in staat om te excelereren, waardoor we beter voorbereid zijn op nieuwe uitdagingen in de markt.“


Ton Dreves, CEO Equitec Holding

Klanten